Aurskog Elektriske Installasjon AS – Sterk- og svakstrøm

Vi tilbyr løsninger for disse feltene

 • Prosjektering
 • Planlegging

Installasjon av

 • Boliger
 • Omsorgsboliger, sykehjem
 • Skoler, barnehager
 • Landbruk
 • Industri

Svakstrøm

 • Alarm og varslingsanlegg
 • Fiber
 • Nettverk (cat + fiber)
 • Kameaovervåking
 • Porttelefonanlegg

Kontakt oss her