Printe (fremkalle) foto / bilder

Vi printer dine foto på fotopapir i størrelsen 10×15, 13×18, A4 og A3.

Alle kvanta er greit, og leveringstiden er rask. Har du et større antall foto du ønsker å få printet så ønsker vi dette levert på en minnepenn her på Aurskog Senter.
Er det kun noen få bilder, så kan du sende de til oss på e-post. Bruk da adressen LBD@aurskogelektriske.no og noter størrelse evt. antall kopier i e-posten.

NB! Husk at når du mailer bilder så kan det være begrensninger på hvor mange du kan sende pr. e-post. I noen tilfeller er det lurt å dele det opp i f.eks 3 bilder pr. e-post.

Er det noe du lurer på vedrørende fremkalling av foto så bare kontakt oss 🙂